Mezinárodní konference k sub-projektu Společně pro životní prostředí


Udržitelný development a zelené dovednosti: švýcarsko – česká spolupráce II

16.-17. 2. 2012 v Národní technické knihovně, Technická 6, Praha 6 - Dejvice

Pořadatel: Envi A. o.p.s.

 
 

PROGRAM: čtvrtek, 16.2.2012

9:00 - 9:30 Registrace účastníků
9:30 – 9:45Zahájení konference
Ing. arch. Michal Šourek (Envi A. o.p.s.)
Boris Zupančič (CzGBC)
prezentace Zupančič
9:45 – 11:15Udržitelný rozvoj území - stav, trendy a institucionální zajištěni
Dipl. Ing. Antje Holdefleiss (CSD Ingenieure)
Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. (ČZU v Praze)
prezentace Holdefleiss, prezentace Maier
11:15 – 11:30Přestávka na kávu a občerstvení
11:30 – 12:15Energetická efektivita, energetický management
Dr. Ing. Stefan Jäschke-Brülhart (SSBC)
prezentace
12:15 – 13:15Oběd
13:15 – 14:00Ekonomické hodnocení pasivních domů
Ing. Michal Čejka (Porsenna)
prezentace
14:00 – 14:30Architektonické dědictví a energetické úspory
Ing. arch. Miloš Solař (NPÚ)
14:30 – 15:00Smrt a život (amerických velko)měst: Jane Jacobs po půl století
Ing. Vojtěch Novotný Ph.D. (ČZU v Praze)
prezentace

PROGRAM: pátek, 17. 2. 2012

9:00 – 9:30Energetická optimalizace historických budov v kontextu udržitelného rozvoje
Ing. arch. Michal Šourek (MS architekti s.r.o.)
prezentace
9:30 – 10:15Certifikace – zkušenosti z adaptace a použití, LCC
Dipl. Ing. Dipl. Kfm. Carsten Druhmann (SSBC)
prezentace
10:15 – 10:45Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO2
Doc. Vladimír Kočí (VŠCHT)
prezentace
10:45 – 11:00Přestávka na kávu a občerstvení
11:00 – 11:30Uhlíková (CO2) stopa staveb se zvláštním zřetelem k jejich realizaci – rekonstrukce vs. novostavba
Ing. arch. Alexandr Verner (MS architekti s.r.o.)
prezentace
11:30 – 13:00Energetické standardy a certifikace MINERGIE - vliv na rezidenční trh, švýcarské a české stavební předpisy, vývoj a budoucnost (EPBD II.)
Prof. Heinrich Huber (FHNW)
JUDr. Petr Holub (CzGBC, Šance pro budovy)
prezentace Huber, prezentace Holub
13:00 – 14:00Oběd
14:00 – 14:30Požadavky v oblasti stavební fyziky v české legislativě vs. certifikace (BREEAM)
Ing. Daniela Hroššová (DEKPROJEKT s.r.o.)
prezentace
14:30 – 15:00Perspektivy OZE v ČR
Ing. Zuzana Musilová (CZEPHO)
prezentace

 

Na konferenci bude zajištěn česko-anglický simultánní překlad.


Změna programu vyhrazena