O projektu

Projekt Společně pro životní prostředí, který je financován z Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, je zaměřen na podporu udržitelné výstavby budov v České republice a na zavádění principu ekologické výchovy.

Projekt má dva hlavní cíle. Na jedné straně je cílem tohoto projektu výměna know-how mezi švýcarskými a českými odborníky v oblasti udržitelného rozvoje lidských sídel, environmentálně vyspělých způsobech a metodách realizace staveb na českém realitním trhu. Na druhé straně má přispět k zavádění environmentální výchovy v českém vzdělávacím systému. Výstupem projektu budou dvě dvoudenní konference s účastí švýcarských odborníků na téma Zavedení systematických změn v realizaci efektivního environmentálního vzdělávání a Šíření udržitelného rozvoje lidských sídel. Náplní těchto konferencí bude předání zkušeností z oblasti udržitelného stavebnictví švýcarskými experty mezi českou veřejnost. Přispěje se tak k řešení aktuálních problémů v podmínkách České republiky. Konference budou určeny odborné veřejnosti, studentům a pracovníkům ve státní správě.

Více

Švýcarští experti

Představení odborníků a firem ze Švýcarska, přítomných na konferenci Udržitelný development a zelené dovednosti: švýcarsko – česká spolupráce II konané 16.-17. 2. 2012 v Národní technické knihovně.

VíceArchiv aktualit

 
 

Národní technická knihovna

Národní technická knihovna je veřejně přístupná vědeckotechnická knihovna. Její fond s více než jedním milionem svazků je největší českou sbírkou domácích a zahraničních dokumentů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s ní souvisejících. Stavba budovy Národní technické knihovny v areálu VŠ v Praze 6-Dejvicích byla zahájena na podzim 2006. Pro veřejnost byla knihovna plně zpřístupněna v září 2009.

Budova NTK je jedinečná díky svému architektonickému řešení a použitým stavebním materiálům. Pro vytápění, chlazení a klimatizaci bylo použito málo známého velkoplošného systému vytápění a chlazení místností doplněného o plně automatické přirozené větrání. Pro větrání byl zvolen tzv. hybridní systém, tzv. minimalizace strojního větrání a zároveň využití plně automatizovaného přirozeného větrání okny v přechodném období. Navržené řešení vede ke snížení instalovaného chladícího a vytápěcího výkonu při zachování tepelné pohody.

Více

Program Švýcarsko-české spolupráce

Bilaterální finanční pomoc Švýcarska v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce je doplňkem ke strukturálním fondům. Program Švýcarsko-česká spolupráce má za úkol snížit hospodářské a sociální rozdíly v rámci rozšířené Evropské unie. Ministerstvo financí bylo jmenováno vládou Národní koordinační jednotkou Programu švýcarsko-české spolupráce v České republice.

Fond Partnerství je zaměřen na získání zkušeností, dobré praxe a know-how od partnerské instituce ze Švýcarska. Cílem Fondu Partnerství je posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty České republiky a Švýcarska. Fond Partnerství trvá v období 2009 - 2013. Podrobné informace o Fondu Partnerství jsou uvedeny na www.swiss-contribution.cz, v sekci Fond Partnerství.

Více