Švýcarští experti

Stefan Jäschke Brülhart

působí na Vysoké škole aplikovaných věd v Curychu (ZHAW) jako docent v oboru energetika a stavebnictví a jako vedoucí realitního managementu. http://www.lsfm.zhaw.ch

Obor činnosti:
- energetika a stavebnictví (spalování, vytápění, přenos tepla, vytápěcí technika)
- optimalizace geotermálních vrtů
- vedení vědeckých projektů a průmyslových zakázek

Publikace
Jäschke, Stefan: Energy Management - a question of organisation. In: Healthy and Creative Facilities: CIB W070 Conference in Facilities Management - 2008. (CIB Publication ; 315)
Dr. Ing. Jäschke, Stefan; Keller Foletti, Barbara: Das Energie-Postulat. In: TRANSFER / Hochschule Wädenswil (Hrsg.) - #2 / 2007, S. 7 ff.

Heinrich Huber

profesor, přednášející technologii pro výstavbu energeticky účinných budov na Univerzitě aplikovaných věd a umění Severozápadního Švýcarska (FHNW), Fakulta architektury, stavitelství a geomatiky, Ústav energií ve stavitelství. http://www.lsfm.zhaw.ch

Obor činnosti:
- větrání v obytných budovách: výzkum a vývoj
- MINERGIE: Vývoj standardů, náměstek stavební agentury
- švýcarské normy pro topení a větrání: člen komisí, vývoj norem pro topení
- vzdělávání v oblasti stavebních technologií a energetické účinnosti

Antje Holdefleiss

architektka, vedoucí projektu stavebnictví v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje.

Obor činnosti:
- rozvoj měst v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje (integrální plánování, audit DGNB, novostavby a nové čtvrti, synergické modely buněk)
- hospodárné stavitelství, celkové koncepty dle zásad trvale udržitelného rozvoje
- výstavba měst ve vhodných lokalitách, trvale udržitelná architektura v tropech
- certifikace budov (LEED, DGNB)
- přístavby, péče o památky, rekonstrukce a přestavby

Publikace
Praxischeck, Nachhaltiges Bauen und Sanieren, Bürogebäude, WEKA Verlag (Stavění a rekonstrukce v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje), 2010.

Carsten Druhmann

působí na Vysoké škole aplikovaných věd v Curychu (ZHAW) jako docent v oboru finance & informatika nemovitostí. http://www.lsfm.zhaw.ch

Obor činnosti:
- ekonomie nemovitostí
- finance (investování, financování, portfoliový management)
- trvale udržitelné stavebnictví, LCC, ICT v realitním hospodářství

Publikace
Druhmann, Carsten; Bernegger, Heinz J. : Adaptation of certification systems for sustainable buildings - opportunities and challenges due to geographic and cultural diversity. - Helsinki, 2011.
Druhmann, Carsten; Hohenberg, Gregor: Ein Blended-Learning-Szenario für die MTA-Ausbildung der Fachrichtung Radiologie im Vergleich zu einer Präsenzausbildung. In: Zeitschrift für Medizinische Ausbildung / Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (Hrsg.) - 4/26.
Berner, Thomas; Druhmann, Carsten: Nachhaltiges Bauen zertifizieren lassen. In: Der Organisator: Das Magazin für KMU / Organisator AG (Hrsg.) - Berneck: Organisator AG, 12/09, S. 20 ff.
Druhmann, Carsten; Wesesslintner, Sieglinde: CAFM in der Hochschullehre. In: Real Estate, Objects & FM Solutions. - Küttigen: Robe, 3/2008.
Druhmann, Carsten: Individualisierung durch Feedback in der Weiterbildung / Universität Augsburg (Hrsg.) - Augsburg, Nr. 15/2007.
Druhmann, Carsten: Die Basis für optimierte Gebäudebewirtschaftung. In: Facility Management. - Gütersloh: Bauverlag, 5/8, S. 58 ff.

Univerzita aplikovaných věd a umění Severozápadního Švýcarska (University of Applied Sciences an Arts Northwestern Switzerland - FHNW)

Fakulta architektury, stavitelství a geomatiky

Ústav pro energii ve stavitelství

www.fhnw.ch
FHNW je státem akreditovaná univerzita aplikovaných věd. Tento unikátní koncept v rámci švýcarského terciálního vzdělávání má sloužit k podpoře potřeb v oblasti odborného vzdělávání, výzkumu a poradentství. Jakožto součást předních mezinárodních klastrů udržuje devět fakult FHNW úzké vztahy se společenským, kulturním a průmyslovým prostředím. Vysoká kvalita jejího běžného i postgraduálního studia a programů dalšího vzdělávání se zaměřuje na aplikované znalosti. Výzkumná a poradenská činnost je zaměřena především na praxi. Ústav energie pro budovy (Institute of Energy in Building – IEBau) je aktivní v oblasti efektivního využívání energie a energie z obnovitelných zdrojů v budovách. Nalézá způsoby, jak dosáhnout cílů tzv. Společnosti 2000 Wattů (2000-watt-society) v nových i stávajících budovách. Ústav tudíž propojuje oblasti výuky a celoživotního vzdělávání, aplikovaného výzkumu a vývoje a zároveň poskytuje poradenské služby ku prospěchu všech stran. Od roku 2006 IEBau provozuje Stavební agenturu MINERGIE, technologické centrum pro MINERGIE.

MINERGIE®

http://www.minergie.com
MINERGIE je značka pro trvalou udržitelnost u nových i renovovaných budov. Je podporována Švýcarskou konfederací, švýcarskými kantony i průmyslovým odvětvím, je registrována ve Švýcarsku a ve světě a důsledně chráněna před používáním bez licence. V centru zájmu konceptu MINERGIE je pohodlí uživatelů, kteří v budovách žijí nebo pracují. Velká míra komfortu je zajištěna vysoce kvalitním pláštěm budovy a průběžnou obměnou vzduchu. Měrná spotřeba energie se používá jako hlavní indikátor pro kvantifikaci požadované stavební kvality. Tímto způsobem lze zajistit spolehlivé hodnocení. Relevantní je pouze konečná spotřeba energie. MINERGIE je široce uznávaným standardem, a to z mnoha důvodů. Nejdůležitějším z nich je přístup orientovaný na cíl: pokud stavitelé a projektanti – jinými slovy architekti a inženýři – dosáhnou tohoto standardu, potom mají naprostou svobodu jak ve svých návrzích a při výběru materiálů, tak při výběru vnitřních i vnějších stavebních konstrukcí. Mezitím byla ve stavebnictví vyvinuta široká škála produktů a služeb pro budovy ve standardu MINERGIE. Dodavateli jsou architekti, inženýři a výrobci stavebních materiálů, součástí a systémů. Rozmanitost a konkurence na tomto trhu zvyšuje kvalitu a snižuje náklady. V současné době je certifikováno 25000 budov. www.minergie.com

Roland Stulz

Roland Stulz je výkonným ředitelem Novatlantis, programu trvalé udržitelnosti v rámci Švýcarského federálního technologického institutu v Curychu (ETH). Tento program si klade za cíl přenášet výzkum nejmodernějších technologií týkajících se trvalé udržitelnosti do praxe, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů a staveb. Roland Stulz má mnohaleté zkušenosti jako architekt, urbanista a konzultant v oblasti energetické šetrnosti ve stavebnictví. Působí jako přednášející na ETH v Curychu a technických vysokých školách. Stulz je prezidentem Energetické komise při Švýcarském sdružení inženýrů a architektů a členem představenstva Fóra trvalé udržitelnosti v Curychu. Vyvinul a naplánoval mnoho významných pilotních a demonstračních objektů na poli trvalé udržitelnosti ve vyspělých ekonomikách Evropy a USA, i v rozvojových zemích.

Novatlantis (www.novatlantis.ch)

Novatlantis využívá poznatků a výsledků posledních výzkumů Švýcarského federálního technologického institutu a aplikuje je na projekty zaměřené na podporu udržitelného rozvoje ve velkých městských sídlech. Pomocí praktických příkladů se snaží ukázat, jak by mohla vypadat trvale udržitelná budoucnost. Ve spolupráci s výzkumníky a vědci z ETH iniciuje multidisciplinární projekty. Za účasti státních orgánů a průmyslu organizuje projekty, které odrážejí společenské a technické aspekty trvalé udržitelnosti. Tyto projekty jsou pokrokové, cenově výhodné a ekologicky šetrné. Usilují o to, aby se i příští generace mohly těšit z vysoké kvality života. Použití nejnovějších technologií zaručí vysokou životní úroveň. Ekonomická prosperita pro všechny zajistí materiální a duchovní rozvoj. Šetrné využití zdrojů a uzavřené cykly využívání materiálu zaručí environmentální integritu. Má dlouhodobou vizi, která se v současnosti pohybuje v horizontu roku 2050.

Rolf Jucker

Rolf Jucker je ředitelem Švýcarské nadace pro environmentální vzdělávání. Náplní této nezávislé organizace je začlenění environmentálního vzdělávání a vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje do švýcarského školského systému. Poté, co Rolf Jucker získal magisterský titul v oboru vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj, pracoval jako poradce pro vzdělávání v oblasti trvale udržitelného rozvoje pro velšskou vládu, Akademii vysokoškolského vzdělávání v Anglii, organizaci EAUC a další. V tomto oboru rozsáhle publikoval (www.rolfjucker.net), mimo jiné v roce 2002 vydal publikaci Our Common Illiteracy Education as if the Earth and People mattered. Jeho výzkumné zájmy se týkají zakotvení systémové změny a dovedností pro trvale udržitelnou budoucnost.

Švýcarská nadace pro environmentální vzdělávání

(www.umweltbildung.ch)

Cíle nadace:
1. podpora a rozvoj environmentálního vzdělávání ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku a jeho integrace do běžných školních osnov,
2. podpora a koordinace různých iniciativ pro environmentální vzdělávání,
3. podpora spolupráce v oblasti environmentálního vzdělávání v zahraničí,
4. vývoj nových aplikací a programů

Ueli Bernhard

Ueli Bernhard je generálním ředitelem Greenjobs, zakladatelem a již 19 let vedoucím školícího střediska WWF ve Švýcarsku. Je rovněž zakladatelem a projektovým manažerem spolku BollWerkStadt v Bernu.

Simon Zurbrugg

Magistr historie a politologie z Bernské univerzity. Nezávislý novinář píšící již 8 let pro Berner Zeitung. Asistent výzkumu ve školicím středisku WWF. Řadu let je zapojený do univerzitního politického života v rámci Švýcarského spolku studentů a dále je asistent výzkumu v GreenJobs.

Greenjobs (www.greenjobs.ch)

Greenjobs je nezávislá agentura konzultantů v oblasti ochrany životního prostředí zaměřená na tzv. zelená pracovní místa. Greenjobs pracuje na aktuálních tématech, jako je “zelená” ekonomika, “zelená” pracovní místa a školení v oblasti “zelených” dovedností. Její pracovníci mají více než 29 let zkušeností s environmentální výchovou, nevládními organizacemi a podnikatelskými subjekty a disponují uceleným souborem dovedností a znalostí v oblasti environmentální ekonomie, vzdělávání, managementu a politických věd. Agentura Greenjobs byla založena na podzim 2010. Jejím generálním ředitelem je Ueli Bernhard.

Ueli Nagel

Dr. Ueli Nagel působí v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj na různých pozicích již téměř tři desetiletí: lektor vzdělávání u WWF Švýcarsko v letech 1981 – 1990, vedoucí oddělení ekologické výchovy na Pestalozzianum v Curychu (Ústav pro učitele a rozvoj školství) v letech 1990 – 2002, výzkumník a přednášející na Pedagogické univerzitě v Curychu v letech 2002 – 2010. Inicioval a řídil několik školských programů a výzkumných projektů a je (spolu)autorem četných publikací. Z university odešel v červnu 2010 a v současné době zasedá v curyšském městském zastupitelstvu za Stranu zelených. Pan Nagel spolupracuje se Švýcarskou nadací pro environmentální vzdělávání.

Severin Lenel

Severin M. Lenel zahájil svou kariéru jako architekt a realizoval projekty zaměřené na energetickou úspornost a ekologii, později se přesunul do vedení oddělení stejného zaměření v kantonu St. Gallen ve Švýcarsku. Později založil konzultantskou firmu zabývající se trvale udržitelnou výstavbou a dnes je výkonným ředitelem konzultantské společnosti Intep GMBH v Curychu, kde také spravuje certifikaci švýcarské normy MINERGIE – ECO, která se zaměřuje na vnitřní větrání, kvalitu vzduchu, nízkoemisní materiály, hluk a regulaci teploty a osvětlení.

Intep (www.intep.com)

Intep je poradenská firma pro strategické projekty v oblasti obchodu a nemovitostí. Intep se specializuje na rozvoj a realizaci obchodních konceptů zaměřených na budoucnost, využívá zkušeností, inovací a interdisciplinárního přístupu. Intep poskytuje svým klientům rozsáhlé technické know-how, znalosti sektoru nemovitostí a poradenské zkušenosti. Intep je mezinárodní společností, má pobočky v Německu, Švýcarsku a Spojených státech amerických.